Herstructureringsplan

Aanleiding

In de Bomenbuurt zijn enkele herstructureringslocaties aangegeven. De meest kenmerkende zijn de kleinschalige arbeiderswoningen uit de jaren twintig in de buurt van de Plataanstraat en Abeelstraat en de lange portieketage flats aan weerszijden van de Populierenlaan. Doordat de vooroorlogse arbeiderswoningen niet meer voldoen aan de woon- en kwaliteitseisen van deze tijd zijn ze toe aan herstructurering. Het ontbreken van liften in de portieketage flats vraagt eveneens tot herstructurering door sloop-nieuwbouw of grootschalige renovatie.

 

 

Plataanstraat en Abeelstraat: 'het Hofmodel'

Naast de verouderde woningen is er een onaantrekkelijke situatie op straat ontstaan. Veel auto's en geen goede openbare ruimte met speelruimte voor kinderen ontbreken. In de nieuwe situatie worden de buitenruimten samengesmeed tot een openbare ruimte en wordt het parkeren gescheiden van het verblijfsgebied.

Populierenlaan: 'het Laanmodel'

Onafhankelijk van de keuze voor sloop-nieuwbouw of renovatie is het mogelijk de rooilijnen meer aan te laten sluiten bij de bestaande rooilijnen zodat er meer rust en ruimte in het straatbeeld ontstaat. De buitenruimten worden herverdeeld waarbij aan de achterzijde extra parkeren wordt voorzien. De woningen kunnen op diverse wijzen worden voorzien van terrassen en buitenruimten.

 

Projectgegevens

Herstructureringsplan
Bomenbuurt Rijswijk
Rijswijk Wonen
BogermanDill
i.s.m Urhahn Urban Design
15.540 m2
1.371.029
Vitruvius Bouwconsultancy