Multi Complex GGz Nijmegen

Functie

De kliniek bestaat uit wonen op groep- en afdelingsniveau en individueel wonen in meer zelfstandige wooneenheden. De opgave voor deze kliniek is om een gebouw te maken waarbij het terugkeren in de maatschappij niet direct vanuit deze kliniek maar via een volgende verblijfsfase plaats kan vinden. De karakteristieken van het wonen maar ook de intensiteit van de langdurende behandeling is in het ontwerp van belang. Door een stabiele woonomgeving is het mogelijk om het intensieve behandelen van de clienten te verkleinen.

De Gevel

De kenmerken van de gevel zijn een grove gemetselde onderbouw en een gedifferentieerde houten bovenbouw.

Ruimtelijkheid

De expressie van het zestig meter langgerekte gebouw van drie verdiepingen wordt opgebouwd door horizontale en verticale sneden in de gebouwmassa. De belangrijkste zijn het centrale atrium en de centrale entreehal. Deze verbinden de beiden entrees, geven overzicht van en naar de verschillende verdiepingen en de verschillende afdelingen. Het atrium en de centrale entreehal voorzien het achttien meter brede gebouw van daglicht en lucht. Deze centrale interne verbindingsgang in het atrium van de kliniek wordt doorbroken door loopbruggen en patio's. Zo ontstaan drie aaneengeschakelde centrale hoge ruimten met glazen kassen, waarin hangplanten, als beeindiging.

Projectgegevens

Multi Complex GGz Nijmegen
Nijmegen
Pro Persona / GGz Nijmegen
BogermanDill
i.s.m. SBH architecten + adviseurs
2.522 m2
3.786.870
Ingenieursbureau Wassenaar
DWA installatie- en energieadvies
Adviesbureau Peutz
Vitruvius Bouwconsultancy