Bureau BogermanDill

Units

In het uit de jaren zestig daterende 'Industrie- en Handelsgebouw Noord West', het huidige Bedrijvencentrum Westerpark, hebben wij voor een gedeelte van een verdieping de kantoorunits opnieuw ingedeeld. Open kantoorunits waarbij de cellenkantoren zijn verwijderd en de bestaande galerij aan de binnenzijde van het gebouw wordt meer gebruikt wordt. Een en ander  volgens  het  stappenplan zoals wij voor het Bedrijvencentrum Westerpark hebben gemaakt.

 

   [zie Bedr. Centrum Westerpark] 

 

Projectgegevens

Bureau BogermanDill
Amsterdam
BogermanDill
BogermanDill
156 m2
9.000
Bogerman & Dill & vrienden