Masterplan GGz Nijmegen

Ontwikkeling

Samen met de zorgvisie en het functioneel programma van eisen voor de sloop- en nieuwbouw van de gebouwen is een landschappelijk-stedenbouwkundig concept ontwikkeld. Het GGz terrein maakt deel uit van de zuidelijke aaneengesloten groenzone om Nijmegen en grenst direct aan de ecologische hoofdstructuur. Het uitgangspunt van het Masterplan is dat de bebouwingsgrens zich terug trekt uit het stuwwalbos. Vervolgens wordt op een zorgvuldige wijze de nieuw te bouwen woon- zorggebouwen in en aan de rand van het stuwwalbos op de bestaande bouwvlakken gepositioneerd. Hierdoor blijft het stuwwalbos in hoofdzaak onaangetast. Door deze keuze zijn er twee fasen in de ontwikkeling nodig om de huidige en nieuwe bewoners te (her-)huisvesten.

Om de verschijningsvorm van de nieuw te ontwikkelen gebouwen aan te laten sluiten op de oorspronkelijke gebouwen op het terrein en voor de nieuwe gebouwen onderling is naast het Masterplan ook een Beeldkwaliteitplan ontwikkeld. Zo ontstaat de mogelijkheid om de verschillende gebouwen met meerdere architecten in samenhang te ontwikkelen.

Bereikbaarheid

Vanaf de twee hoofdentrees zijn via bestaande wegen door het bos de gebouwen aan de kop te bereiken met autoverkeer. Hier ligt tevens de hoofdentree van de gebouwen. De centrale open ruimte wordt hierdoor autovrij.

De nieuwe gebouwen zijn gericht op de centrale open ruimte de plek waar ook het ontmoeten plaats vindt. Het padensysteem wordt aangepast en uitgebreid zodat de gebouwen onderling met elkaar worden verbonden en er wandelroutes ontstaan.

Projectgegevens

Masterplan GGz Nijmegen
Nijmegen
GGz Nijmegen / Pro Persona
BogermanDill
i.s.m. SBH architecten + adviseurs
i.s.m. MTD Landschapsarchitecten
15 ha
43.025.000
SAB adviseurs ruimtelijke ontwikkeling
Bureau Waardenburg adviseur ecologie en milieu
DWA installatie- en energieadvies
Gebr. Van Venrooij grondwerken
Unica installatietechniek